Modules Skills Online

Thema: Risicovolle en voorbehouden handelingen

 
Onderdelen
 • Zwachtelen onder- en bovenbeen korte rek
 • Zwachtelen arm korte rek

Onderdelen

 • Bloedafname via venapunctie
  Onderdelen
 • Subcutaan injecteren – huidplooitechniek
 • Subcutaan injecteren – loodrechttechniek
 • Intramusculair injecteren – stretch- en rangeertechniek
Onderdelen
 • Injecteren met insulinepen
 • Bloedglucosewaarde bepalen
Onderdelen
 • Verzorgen CVK
 • Verwisselen infuussysteem CVK
Onderdelen
 • Gereedmaken infuuszak en infuusslang
 • Inbrengen perifere canule
 • Verwijderen perifere canule
Onderdelen
 • Inbrengen subcutane infuuscanule
 • Toedienen medicijnen en vocht
 • Verwijderen subcutane infuuscanule
 • Verzorgen insteekplaats
Onderdelen
 • Eenmalig katheteriseren
 • Inbrengen verblijfskatheter
 • Verzorgen verblijfskatheter
 • Verwijderen verblijfskatheter
Onderdelen
 • Eenmalig katheteriseren
 • Inbrengen verblijfskatheter
 • Verzorgen verblijfskatheter
 • Verwijderen verblijfskatheter
Onderdelen
 • Verzorgen suprapubische katheter
 • Verwisselen suprapubische katheter
 • Blaasspoelen met spuit of spoelzakje
Onderdelen
 • Inbrengen neus-maagsonde
 • Verwijderen neus-maagsonde
 • Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde met spuit
Onderdelen
 • Verzorgen sonde door de buikwand
 • Sondevoeding toedienen met pomp of spuit
 • Verwisselen of verwijderen sonde door de buikwand

Onderdelen
 • Verwisselen van de huidplaat en stomazakje bij een een- en tweedelig systeem
 • Verwisselen van een stomazakje bij een tweedelig systeem
Onderdelen
 • Luchtwegen
 • Verzorgen tracheacanule en tracheostoma

Onderdelen
 • Uitzuigen via neus of mond
 • Uitzuigen via tracheacanule
Onderdelen
 • Wondspoelen
 • Verzorgen wond- of redondrain
 • Verwijderen wond- of redondrain
 • Verwijderen hechtingen/agrafen

Onderdelen
 • Zuurstof toedienen

Thema: Bewegingsondersteuning

Onderdelen
 • Kantelingen
 • Glijzeil aanbrengen
 • Zijwaarts verplaatsen met glijzeil
 • Wisselligging met glijzeil
 • Omhoog verplaatsen
 • Tot zit komen op rand van bed
Onderdelen
 • Van bed naar bed/brancard met patslide
 • Van bed naar stoel
 • Verplaatsen rondom stoel
 • Lopen
 • Van grond af met passieve lift of met twee zorgverleners
Onderdelen
 • Omgaan met passieve tillift
 • Omgaan met actieve tillift

Thema: Basiszorg

Onderdelen
 • Verzorgend wassen
 • Wassen vrouwelijke geslachtsdelen
 • Wassen man met wasdoekjes
 • Helpen bij douchen
 • Haren wassen op bed
 • Droogscheren
 • Helpen bij aankleden zorgvrager met gekwetste zijde
 • Helpen bij nagels knippen
 • Hoortoestel verzorgen
 • Bed opmaken (met lakens) met zorgvrager
Onderdelen
 • Tandenpoetsen
 • Kunstgebit reinigen
 • Mondholte reinigen
Onderdelen
 • Helpen met een po of urinaal op bed
 • Aanbrengen van een uitwendig katheter
 • Mictie, defecatie, braken, opgeven van sputum

Thema: Hygiëne en infectiepreventie

Onderdelen
 • Handen wassen en handen desinfecteren
 • Handschoenen en beschermende kleding
 • Schoon, gedesinfecteerd of steriel werkveld
 • De infectiecyclus

Thema: Vitale functies

Onderdelen
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhaling
 • Bewustzijn

Thema: Wondzorg

Onderdelen
 • Klaarmaken thoraxdrainagesysteem
 • Verzorgen patiënt met thoraxdrain
 • Assisteren bij verwijderen thoraxdrain
Onderdelen
 • Het proces van wondbehandeling/verzorging
 • Verzorgen van de rode wond
 • Verzorgen van de gele wond
 • Verzorgen van de zwarte wond

Thema: Medicijnen

Onderdelen
 • Oordruppels toedienen
 • Oogdruppels toedienen
 • Oogzalf aanbrengen
 • Neusspray toedienen
 • Oraal toedienen
 • Rectaal toedienen
 • Inhaleren met dosis aerosol
 • Inhaleren met dosis aerosol met voorzetkamer
 • Inhaleren met poederinhalator
 • Vernevelen

Aanvullende modules

Thema: Medische terminologie

Onderdelen
 • Ontleden
 • Schrijfwijze
 • Uitspraak
 • Zoektips
 • Toepassing in praktijk

Thema: Medisch rekenen

Onderdelen
 • Basisvaardigheden rekenen
 • Vaste medicatie
 • Vloeibare medicatie
 • Infusie/transfusie
 • Vochtbalans
 • Zuurstof
Onderdelen
 • Kinderen
 • Volwassenen
 • OK
 • Radiologie

Thema: Verpleegkundig leiderschap

Onderdelen
 • Wat is EBP?
 • Rol EBP bij klinische besluitvorming
 • Belang van onderbouwen eigen handelen
 • Herkennen klinische onzekerheid in praktijk
 • 5 stappen van EBP
Onderdelen
 • Wat is klinisch redeneren?
 • Klinisch redeneren t.o.v. verpleegkundig proces en EBP
 • Functie van classificaties in de zorg
 • Doorlopen proces klinisch redeneren
Onderdelen
 • Belang essentiële zorg
 • Drie dimensies in Raamwerk Essentiële zorg
 • Toepassen van dit Raamwerk t.b.v. bevorderen van persoonsgerichte zorg
Onderdelen
 • Stapsgewijs proces om zorg effectief te verbeteren
 • Leer hoe je een gestructureerd kwaliteitsverbeterplan opstelt
 • Biedt praktische hulpmiddelen en tools voor directe toepassing in de praktijk
Onderdelen
 • 7 micro-learnings over veelgebruikte redeneerhulpen die het klinisch redeneren en communiceren in acute situaties en de overdracht ondersteunen
 • Leer in welke situatie je welke redeneerhulp toepast
 • Voorbereiding op het toepassen van deze 7 redeneerhulpen in de eigen praktijk aan de hand van casuïstiek

Thema: Kinderverpleegkunde

Onderdelen
 • Inbrengen neus-maagsonde bij een kind
 • Verwijderen neus-maagsonde bij een kind
 • Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde bij een kind
Onderdelen
 • Verzorgen PEG-katheter, gastrostomiekatheter en maagbutton
 • Water in fixatieballon vervangen
 • Verwisselen gastrostomiekatheter of -button met een ballon
Onderdelen
 • Verzorgen centraal veneuze katheter bij een kind
 • Verwisselen infuussysteem bij een kind
Onderdelen
 • Insteekopening bij een kind met een thoraxdrain verzorgen
 • Thoraxdrainagesysteem verwisselen bij een kind

Thema: Overig

Onderdelen
 • Steunkous met open of gesloten teen
 • Dijbeenkous met open of gesloten teen
 • Steunpanty
 • Hulpmiddelen gebruiken zoals glijzak, Doff ’N Donner
Onderdelen
 • Bloedgroepen
 • Klaarmaken bloed of bloedproducten
 • Toedienen bloed of bloedproducten
 • Veiligheid en complicaties
Onderdelen
 • Voorbereiden medicatie in een ampul, poedermedicatie en kant-en-klaar
 • Via zijlijn, y-stuk of waaknaald
 • Klaarmaken medicatie
 • Toedienen medicatie
 • Veiligheid en complicaties
Onderdelen
 • Impact van nachtwerk
 • Slaap en powernaps
 • Voeding en beweging
Onderdelen
 • Focus op mensen met een psychogeriatrische aandoening
 • Waarom, voor wie, waar
 • De 4 basisprincipes
 • Vrijwillige en onvrijwillige zorg
 • Wilsonbekwaamheid
 • Stappenplan
Onderdelen
 • Speciale aandacht voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Waarom, voor wie, waar
 • De 4 basisprincipes
 • Vrijwillige en onvrijwillige zorg
 • Wilsonbekwaamheid
 • Stappenplan

Thema: Kwaliteit in dementiezorg

Onderdelen
 • De familie van de cliënt
 • Adviezen voor de familie
 • Afspraken met de familie
 • Wilsbekwaamheid
 • Begeleiden bij overlijden
Onderdelen
 • Verzet bij wassen en kleden
 • Moeilijkheden met eten en drinken
 • Ongewenst intiem gedrag
 • Roepen
 • Slaapproblemen
Onderdelen
 • Angst
 • Agressie
 • Depressie
 • Achterdocht
 • Apathie

Thema: Gynaecologie en obstetrie

Onderdelen
 • Anatomie en baringsmechanica
 • Ontsluiting
 • Uitdrijving
 • Nageboorte
Onderdelen
 • Eerste trimester
 • Tweede trimester
 • Derde trimester
 • Casus 1. Positieve of negatieve discongruentie
 • Casus 2. Ligging van de foetus

Thema: Basic Life Support

Onderdelen
 • Herkennen slachtoffer: volwassene
 • Uitvoeren reanimatiehandelingen
 • Rol meldkamer en burgerhulpverlener
 • Verslikken/stikken
 • Zijligging
Onderdelen
 • Herkennen slachtoffer: kind/baby
 • Uitvoeren reanimatiehandelingen
 • Rol meldkamer en burgerhulpverlener
 • Verslikken/stikken
 • Zijligging

Thema: Vitaal bedreigd

Onderdelen
 • ABCDE-methode
 • Luchtwegobstructie
 • Ademhalingsproblemen
 • Circulatieproblemen
 • Verminderd bewustzijn
 • Omgevingsfactoren
 • Effectief communiceren
Onderdelen
 • ABCDE-methode
 • Bewaken, stabiliseren en behandelen
 • Communicatie

Thema: Procedurele sedatie en analgesie

Onderdelen
 • Luchtwegen
 • Pre-sedatie
 • Per-sedatie
 • Post-sedatie
 • ABCDE en CRM

Thema: Samen beslissen

Onderdelen
 • Luchtwegen
 • Pre-sedatie
 • Per-sedatie
 • Post-sedatie
 • ABCDE en CRMWat houdt dit in
 • Wat is het belang en wat zijn de valkuilen
 • Wanneer van toepassing
 • De vier stappen van Samen beslissen
 • Toepassen vier stappen in eigen praktijk
Onderdelen
 • Belang en effecten
 • Specifieke aandachtspunten
 • Proactieve zorgplanning bij anticiperen toekomstige beslissingen
 • Toepassen in eigen praktijk
Onderdelen
 • Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Herkennen beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Begrijpelijk communiceren en terugvraagmethode
 • Inzetten bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Onderdelen
 • Wat is uitkomstinformatie
 • Doel uitkomstinformatie bespreken met patiënt
 • Toepassen uitkomstinformatie in de verschillende stappen
 • Hoe en op welke niveaus uitkomstinformatie te bespreken met de patiënt
Onderdelen
 • Ondersteuning bij beslissingen in de medisch-specialistische behandeling
 • Ondersteuning bij beslissingen wáár de patiënt behandeld kan worden
 • Drie strategieën die het proces kunnen ondersteunen
 • Belang Time Out in het proces
 • Toepassen in eigen praktijk

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je interesse en wil je advies hoe je Skills Online kunt inzetten in het onderwijs? Onze leermiddelenadviseur vertelt je er graag meer over:

Bas de Wit

Leermiddelenadviseur HBO

bas.dewit@bsl.nl
+31 (0)6 47 94 77 43

Nina van Bruggen

Leermiddelenadviseur MBO

nina.vanbruggen@bsl.nl
+31 (0) 6 31 64 89 95